Вознюк А.Перспективи розвитку суб’єктів малого підприємництва на Львівщині

^ Вознюк А.
Перспективи розвитку суб’єктів малого підприємництва на Львівщині
«Економіка - великий автобус із багатьма пасажирами, кожен з яких має інтереси і можливості, які неможливо виміряти». Джозеф Шумпетер


Якщо аналізувати економіку України то бачимо, що в нашому «автобусі» деякі пасажири їдуть за «пільговим» тарифом, а деяких – взагалі не пускають всередину. Бачимо, що підприємства – гіганти мають всі умови та перспективи для розвитку. Натомість мале підприємництво знаходиться під тиском податків, несприятливого конкурентного середовища та повної незахищеності з боку держави.

Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці. Будь-яка "здорова" економічна система не може обійтися без балансу великого та малого бізнесу. У ринковій економіці мале підприємництво виконує цілу низку життєво важливих функцій: малі підприємства відіграють особливу роль у розвитку торгівлі, сфери послуг, громадського харчування, виробництва товарів народного споживання; сприяють формуванню конкуренції та протистоять монополістичним тенденціям; створюють велику частку товарів в економіці; сприяють вирішенню проблеми зайнятості; задовольняють специфічні потреби споживачів, формують індивідуальний попит; роблять значний внесок у науково-технічний прогрес; забезпечують базу для становлення середніх та великих підприємств у майбутньому; пом'якшують економічні кризи; підтримують соціальну та політичну стабільність, утверджують демократизм у бізнесі, тощо.

Кількість суб’єктів малого бізнесу в Україні офіційно перевищила середньоєвропейський рівень. За даними Держкомстату, на тисячу українців припадає 80 малих підприємств. Проаналізуємо дані по Львівській області.


Таблиця 1. Показники діяльності малих підприємств Львівської області [1].

Показники

2001 р.

2005 р.

2007 р.

2009 р.

Кількість малих підприємств, одиниць

13996

16355

19477
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення, од.

53

63

76

79

Середньорічна кількість найманих працівників, тис.

126.2

119.3

128.4

123.2

Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.

156.88

371.85

666.26

953.64

Питома вага збиткових підприємств, у % до заг. кількості

36.0

35.8

31.9

38.1

Рентабельність операційної діяльності, %

2.5

0.5

4.0

- 8.2

Бачимо, що хоч кількість підприємств зростає та якісні показники невтішні Тут лише красива статистика, яка не відображає реальності. Серед справжніх проблем і труднощів малого підприємництва Львівщини виділимо наступні:

Основні шляхи подолання цих труднощів та перспективи розвитку малого підприємництва Львівщини я вбачаю лише після здійснення наступних заходів:

Останнє, зокрема, вкрай актуальне в світлі майбутнього проведення у Львові Євро – 2012. Обласна та міська влада повинна розробити такі програми розвитку які б давали можливість долучатися до підготовки та проведення і малим підприємцям. Це дало б поштовх в розбудові інфраструктури та загального благоустрою міста.

Доступ підприємців регіону до інформаційно-консультаційної підтримки та навчального напряму які представлені бізнес-центрами та бізнес-інкубаторами, що консультують малі підприємтсва з питань оподаткування, маркетингу, допомагають у пошуку джерел фінансування, партнерів за кордоном, підготовки бізнес-планів. Найвідоміші з них - Міжнародна Фінансова Корпорація, проект Нью-бізнеc, Міжнародний корпус експертів-добровольців, Агентство з розвитку підприємництва за програмою TACIS та інші.

Хочеться вірити саме малі підприємства, особливо у разі задовільної розробки нової державної політики в області малого підприємництва, можуть стати основою ринкових структур у багатьох галузях, забезпечити перелив інвестицій в сфери найбільш ефективного додатку ресурсів і тим самим з'єднати процеси структурної політики і формування ринку.
Джерела:
1. Державний комітет статистики. ГУС у Львівській області / www.stat.lviv.ua

2. Голос України № 229-230, Субота 4 грудня 2010 р.

2296556782287275.html
2296602211656429.html
2296641052979359.html
2296748207391885.html
2296885002191140.html