7.2 Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів - Національний стандарт україни інженерне обладнання будинків...

^ 7.2 Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів

7.2.1 Стандартною зоною захисту одиничного стрижньового блискавковідводу висотою h є круговий конус висотою hо < h, вершина якого співпадає з вертикальною віссю блискавковідводу (Додаток В). Габарити зони визначаються двома параметрами: висотою конуса hо і радіусом конуса на рівні землі rо.

7.2.2 Наведені нижче розрахункові формули (табл. 10) придатні для блискавковідводів висотою до 150 м. При більш високих блискавковідводах слід користуватися спеціальною методикою розрахунку.


^ Таблиця 10 - Розрахунок зони захисту одиничного стрижньового блискавковідводуНадійність захисту РЗ

Висота блискавковідводу h, м

Висота конуса

hо, м

Радіус конуса

rо, м

0,9

від 0 до 100

0,85h

1,2h

від 100 до 150

0,85h

[1,2–10-3(h–100)]h

0,99

від 0 до 30

0,8h

0,8h

від 30 до 100

0,8h

[0,8–1,43·10-3(h–30)] h

від 100 до 150

[0,8 – 10-3(h – 100)]h

0,7h

0,999

від 0 до 30

0,7h

0,6h

від 30 до 100

[0,7–7,14·10-4(h – 30)]h

[0,6–1,43·10-3 (h–30)] h

від 100 до 150

[0,65 – 10-3(h – 100)]h

[0,5 – 2·10-3 (h – 100)]h


7.2.3 Для зони захисту необхідної надійності одиничного стрижньового блискавковідводу радіус горизонтального перерізу rх на висоті hx визначається за формулою:

(7.1)
^ 7.3 Зони захисту одиничних тросових блискавковідводів

7.3.1 Стандартні зони захисту одиничного тросового блискавковідводу висотою h обмежені симетричними двосхилими поверхнями, що створюють у вертикальному перерізі рівнобедрений трикутник з вершиною на висоті hо < h і основою на рівні землі 2rо (Додаток Г).

7.3.2 Наведені нижче розрахункові формули (табл. 11) придатні для блискавковідводів висотою до 150 м. При більшій висоті слід користуватися спеціальним програмним забезпеченням. Тут і далі під h розуміється мінімальна висота троса над рівнем землі (з урахуванням провисання).

Напівширина rx зони захисту необхідної надійності одиничного тросового блискавковідводу на висоті hх від поверхні землі визначається за формулою (7.1).

7.3.3 При необхідності розширити об'єм, що захищається, до торців зони захисту власне тросового блискавковідводу можуть додаватися зони захисту несучих опор, які розраховуються за формулами одиничних стрижньових блискавковідводів, наведених в табл. 10. У разі великих провисань тросів, наприклад, на повітряних лініях електропередавання, рекомендується розраховувати забезпечувану імовірність прориву блискавки програмними методами, оскільки побудова зон захисту за мінімальною висотою троса в прольоті може привести до невиправданих витрат.


^ Таблиця 11 - Розрахунок зони захисту одиничного тросового блискавковідводуНадійність захисту Р3

Висота

блискавковідводу h, м

Висота конуса hо, м

Радіус конуса rо, м

0,9

від 0 до 150

0,87 h

1,5 h

0,99

від 0 до 30

0,8 h

0,95 h

від 30 до 100

0.8 h

[0,95–7,14·10-4(h–30)]h

від 100 до 150

0,8 h

[0,9–10-3(h–100)] h

0,999

від 0 до 30

0,75 h

0,7 h

від 30 до 100

[0,75–4,28·10-4(h–30)] h

[0,7–1,43·10-3(h–30)] h

від 100 до 150

[0,72–10-3(h–100)] h

[0,6–10-3(h–100)] h

2384070031249507.html
2384121216908041.html
2384226390642141.html
2384307613322056.html
2384441987707928.html